Dr. Tamer Haliloğlu, baş ve boyun bölgesini etkileyen birçok farklı duruma karşı kendini istisnai bakım sunmaya adamış bir KBB uzmanıdır.

Baş ve Boyun Kanseri Tedavileri

Baş ve boyun cerrahisi alanı, tamamı baş ve boyun bölgesinde yer alan kötü huylu tümörleri tespit etmek, eksize etmek veya yönetmek gibi genel bir amaç doğrultusunda titizlikle tasarlanmış çok çeşitli terapötik müdahaleleri ve tıbbi prosedürleri kapsar. Bu anatomik genişlik ağız boşluğu, yutak, gırtlak, tükürük bezleri, tiroid bezi ve lenf düğümleri gibi çok sayıda hayati yapıyı kapsar.

Tanı ve Evreleme

Baş ve boyun kanserini teşhis etme ve evreleme süreci, bu hastalığın genel tedavisinde kritik bir rol üstlenmektedir. Kanserin varlığını doğrulamak amacıyla şüpheli alanlardan çok küçük bir doku örneğinin çıkarılmasını içeren bir biyopsi ile başlar.

 

Teşhisin kanserin varlığını doğrulaması durumunda, hastalığın boyutunu değerlendirmek için komşu lenf düğümlerinin ve diğer ilgili anatomik yapıların değerlendirilmesini kapsayan başka cerrahi müdahaleler yapılabilir.

Birincil Tümörün Çıkarılması

Baş ve boyun kanseri cerrahisinin temel amacı ana tümörün çıkarılmasıdır. Cerrahi yaklaşım tümörün konumuna, boyutuna ve evresine bağlıdır. Ortak prosedürler şunları içerir:

Transoral Cerrahi

Bu cerrahi teknik, harici bir kesi gerektirmeden ağız boşluğu, boğaz veya ses kutusu içindeki tümörlere erişimi ve bunların yok edilmesini kolaylaştırır.

Larenjektomi

Ses telini etkileyen ilerlemiş larenks kanseri vakalarında larenjektomi vazgeçilmez olabilir. Bu karmaşık prosedür, ses kutusunun çıkarılmasını ve nefes alma ve konuşma için trakeostomi veya neoglottis gibi alternatif bir mekanizmanın oluşturulmasını gerektirir.

Boyun Diseksiyonu

Kanser boyundaki lenf düğümlerine metastaz yaptığında, etkilenen düğümleri yok etmek için boyun diseksiyonu zorunlu hale gelir.

Yeniden yapılanma

Tümörün çıkarılmasının ardından, hem fonksiyonun hem de estetik görünümün yeniden sağlanması için rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Etkilenen bölgeyi yeniden yapılandırmak veya onarmak için greftler, lokal flepler veya mikrovasküler serbest doku transferi dahil çeşitli teknikler kullanılır.

Palyatif Cerrahi

 

Kanserin ileri evresi nedeniyle küratif tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, semptomları hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla palyatif cerrahi uygulanır. Bu, engellerin kaldırılmasını veya tümörün neden olduğu ağrının hafifletilmesini gerektirir.

Baş ve boyun kanserinin yönetiminin kapsamlı ve çok yönlü bir strateji gerektirdiğinin altını çizmek zorunludur. Bu yaklaşım, radyasyon tedavisi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapinin yanı sıra cerrahi müdahalelerin entegrasyonunu gerektirir.

 

Tedavi rejiminin formülasyonu, spesifik kanser alt tipini, evresini, hastanın genel sağlık durumunu ve karşılaştıkları benzersiz koşulları kapsayan faktörlerin titizlikle değerlendirilmesine dayanır.

 

Kesin cerrahi yaklaşım ve gerçekleştirilen cerrahi prosedürün kapsamı, söz konusu tümörün kesin konumuna ve doğal özelliklerine bağlıdır.

tament-dr-tamer-haliloğlu-istanbul-türkiye-Baş-Boyun-Kanser-cerrahisi

Baş Boyun Cerrahisi Ekibi

Baş ve boyun kanserine yönelik cerrahi müdahale, her zaman, genellikle kulak burun boğaz uzmanları, plastik cerrahlar ve diğer uzmanlardan oluşan çok yönlü tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirir.

 

Bu cerrahi prosedürlerin temel amacı, hastanın fizyolojik fonksiyonlarını korumaya ve genel prognozunu ve yaşam kalitesini iyileştirmeye özenle çalışırken, kötü huylu büyümeyi ortadan kaldırmaktır.

 

Bu kadar yetenekli ve deneyimli profesyonellerin planlı işbirliği, hasta bakımında her şeyi kapsayan bir yaklaşımı garanti eder ve sonuçta optimal terapötik sonuçlara dönüşür.

tament-dr-tamer-haliloğlu-istanbul-türkiye-Baş-Boyun-Kanser-cerrahisi

Lütfen bizimle iletişime geçin

SSS

Merak edebileceğiniz soruların cevabını verebilmek için en sık sorulan soruları burada özetledik:

Baş boyun kanseri tedavisinin süresi, kanserin evresine, agresifliğine ve seçilen tedavi yaklaşımına göre değişmektedir. Bazı hastalar birkaç hafta veya ay boyunca tedavi görebilirken, diğerleri daha uzun süre devam eden tedavilere ihtiyaç duyabilir. Sağlık ekibiniz tedavi yolculuğunuz boyunca size net bir zaman çizelgesi ve rehberlik sağlayacaktır.

Baş ve boyun malignitelerine yönelik tedavi yöntemleri, cerrahi prosedürleri, radyasyon terapisini, kemoterapiyi, hedefe yönelik tedaviyi ve immünoterapötik yaklaşımları içeren bir dizi müdahaleyi kapsar.

 

En uygun tedavi rejiminin seçimi, spesifik kanser alt tipi, ilerleme aşaması ve hastanın genel refahının kapsamlı değerlendirmesi dahil olmak üzere kritik belirleyicilere bağlıdır.

Tedavi rejiminin formülasyonu, onkologların, cerrahların ve diğer çeşitli uzmanların ortak uzmanlığını içeren kapsamlı, multidisipliner bir yaklaşımın sonucudur.

 

Bu süreç, hastanın tüm tıbbi geçmişinin titizlikle değerlendirilmesini, titiz teşhis testlerinin uygulanmasını ve tedavi alternatiflerinin kapsamlı bir şekilde tartışılmasını gerektirir.

 

Nihai amaç, eldeki kanserin benzersiz özelliklerine göre titizlikle uyarlanmış, kişiselleştirilmiş bir tedavi stratejisi tasarlamaktır.

Baş ve boyun kanseri cerrahisi, temel amaç olarak kötü huylu tümörleri yok etmek ve aynı zamanda normal vücut fonksiyonlarını eski haline döndürmek amacıyla gerçekleştirilir. Cerrahi yaklaşımın niteliği, tümörün etkilenen bölgedeki kesin konumuna ve ilerlemesine bağlıdır. Bu cerrahi müdahale, risk altındaki dokunun kısmen veya tamamen çıkarılmasını, bitişik lenf düğümlerinin çıkarılmasını ve hem estetik özellikleri gençleştirmek hem de fonksiyonel yetenekleri yeniden oluşturmak için rekonstrüktif yöntemlerin kullanılmasını kapsayabilir.

Kuşkusuz, radyasyon tedavisi baş ve boyun kanserinin tedavisinde geçerli bir yaklaşımdır. Güçlü yüksek enerjili ışınlar kullanarak, özellikle kötü huylu hücrelerin yerini belirlemeyi ve yok etmeyi amaçlar.

 

Bu yöntem bağımsız olarak veya tamamlayıcı tedavilerle birlikte uygulanarak tümörün küçültülmesi, semptomların hafifletilmesi ve kanserin yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi gibi ikili amaca hizmet eder.

Baş ve boyun kanseri tedavisinin süresi, kanserin evresi, saldırganlık düzeyi ve seçilen tedavi stratejisi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Hastaların birkaç hafta, hatta ayları kapsayan uzun bir süre boyunca tedaviye katlanması gerekebilir, diğerleri ise daha uzun süreli tedavi edici müdahalelerin devam etmesini gerektirebilir. Sağlık ekibinizin size tedavi sürecinizde ilerlemeniz için iyi tanımlanmış bir zaman çizelgesi ve kapsamlı rehberlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.