Gizlilik Politikası

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu gizlilik politikasına (“Politika”) uygun davranarak onu korumaya kararlıyız. Bu Politika, sizden toplayabileceğimiz veya sizin sağlayabileceğiniz bilgi türlerini ("Kişisel Bilgiler") açıklamaktadır. tament.com web sitesi (“Web Sitesi” veya “Hizmet”) ve ilgili ürün ve hizmetlerinden herhangi biri (topluca “Hizmetler”) ve bu Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması, sürdürülmesi, korunması ve ifşa edilmesine yönelik uygulamalarımız. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri ve bu bilgilere nasıl erişip güncelleyebileceğinizi de açıklamaktadır.

Bu Politika siz (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) ve Tament (“Tament”, “biz”, “bizi” veya “bizim”) arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Bu Politikayı bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu kuruluşu bu Politikaya tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz; bu durumda "Kullanıcı", "siz" veya "sizin" terimleri, böyle bir varlığa. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu Politikanın şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Politikayı kabul etmemeli ve Web Sitesine ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Politikanın şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz kişiler için geçerli değildir.

İçindekiler

 1. Otomatik bilgi toplama
 2. Çocukların mahremiyeti
 3. Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi
 4. Bilgilerin açıklanması
 5. Bilginin saklanması
 6. Çerezler
 7. Veri analizi
 8. Sinyalleri İzlemeyin
 9. Diğer kaynaklara bağlantılar
 10. Bilgi Güvenliği
 11. Veri ihlali
 12. Değişiklikler ve düzeltmeler
 13. Bu politikanın kabulü
 14. Bizimle iletişime geçmek

Otomatik bilgi toplama

Web Sitesini açtığınızda sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri veya Web Sitesi ve Hizmetlere gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web Sitesi ve Hizmetlere ait ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi bilgileri içerebilir. , bu sayfalarda geçirilen süre, Web Sitesinde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler.

Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını belirlemek ve Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı ve trafiğine ilişkin istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin herhangi bir Kullanıcısını tanımlayacak şekilde başka şekilde toplanmaz.

Çocukların mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. 13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanıyorsanız lütfen o çocuğun Kişisel Bilgilerini Hizmetlerimizden silmemizi talep etmek için bizimle iletişime geçin.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemelerini ve çocuklarına Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla asla Kişisel Bilgilerini izinleri olmadan vermemeleri talimatını vererek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca çocukların bakımını gözeten tüm ebeveynlerden ve yasal vasilerden, çocuklarına çevrimiçi olduklarında izinleri olmadan Kişisel Bilgilerini asla vermemeleri konusunda talimat verilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizinle bir veri işleme sözleşmesi yapmadığımız sürece, Kişisel Bilgileri işlerken veri denetleyicisi ve veri işleyicisi olarak hareket ederiz; bu durumda siz veri denetleyicisi olursunuz ve biz de veri işleyicisi oluruz.

Rolümüz, Kişisel Bilgilerle ilgili spesifik duruma bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanmanızı sağlamak için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi göndermenizi istediğimizde, veri denetleyicisi sıfatıyla hareket ederiz. Bu gibi durumlarda veri denetleyicisiyiz çünkü Kişisel Bilgilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını biz belirleriz.

Kişisel Bilgilerinizi Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz durumlarda veri işleyicisi sıfatıyla hareket ediyoruz. Gönderilen Kişisel Bilgilerin sahibi değiliz, kontrol etmiyoruz veya bunlar hakkında karar vermiyoruz ve bu Kişisel Bilgiler yalnızca sizin talimatlarınıza uygun olarak işleniyor. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgilerini sağlayan Kullanıcı, veri denetleyicisi olarak hareket eder.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınıza sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekebilir. Talep ettiğimiz bilgileri sağlamazsanız, talep edilen ürün veya hizmetleri size sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerin herhangi biri aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Sorulara yanıt verin ve destek sunun
 • Kullanıcı deneyimini iyileştirin
 • Web Sitesini ve Hizmetleri çalıştırın ve işletin

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, Web Sitesi ve Hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunuza, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onay verdiniz; (ii) bu Politikanın tarafınızca yerine getirilmesi ve/veya sözleşme öncesi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bilgi sağlanmasının gerekli olması; (iii) işleme tabi olduğunuz bir yasal yükümlülüğe uymak için gerekliyse; (iv) işlemenin kamu yararına yürütülen bir görevle veya bize verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgili olması; (v) işleme tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda gerekliyse.

Bazı mevzuatlar uyarınca, siz bu tür işlemeye itiraz edene kadar, rızaya veya herhangi bir yasal dayanağa dayanmak zorunda kalmadan, bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her durumda, işleme için geçerli olan özel yasal dayanağı ve özellikle de Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye bağlı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmenin imzalanması için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerin açıklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir Hizmeti sağlamak için gerekli olduğunda bilgilerinizi, aşağıdaki konularda yardımcı olması için güvendiğimiz bağlı kuruluşlarımız, anlaşmalı şirketlerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla (topluca, "Hizmet Sağlayıcılar") paylaşabiliriz. Size sunulan Web Sitesinin ve Hizmetlerin işletilmesi ve gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilere ilişkin politikalarımıza uymayı kabul edenler. Kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız ve hiçbir bilgiyi bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

Hizmet Sağlayıcıların, adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmadıkça bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisi yoktur. Hizmet Sağlayıcılara yalnızca belirlenen işlevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler verilmektedir ve onlara, sağlanan bilgilerin hiçbirini kendi pazarlama veya başka amaçlarla kullanma veya ifşa etme yetkisi vermiyoruz.

Bilginin saklanması

Kişisel Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, Politikamızı uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek için gerekli olan süre boyunca ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece saklayacak ve kullanacağız.

Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra, Kişisel Bilgilerinizden elde edilen veya bunları içeren toplu verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak bir şekilde kullanamayız. Saklama süresi sona erdiğinde Kişisel Bilgiler silinecektir. Bu nedenle erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Çerezler

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak için “tanımlama bilgileri” kullanır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size özel olarak atanır ve yalnızca çerezi size veren etki alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir.

Güvenlik, kişiselleştirme ve istatistiksel amaçlarla bilgileri toplamak, saklamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Topladığımız çerezler ve bunların amaçları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. çerez politikası. Çerezleri kabul etme veya reddetme olanağına sahip olduğunuzu lütfen unutmayın. Çoğu web tarayıcısı çerezleri varsayılan olarak otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Veri analizi

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, standart internet etkinliği ve kullanım bilgilerini toplamak için çerezleri, web işaretçilerini veya diğer benzer bilgi toplama teknolojilerini kullanan üçüncü taraf analiz araçlarını kullanabilir. Toplanan bilgiler, Kullanıcıların Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi ne sıklıkta ziyaret ettikleri, hangi sayfaları ne kadar süreyle ziyaret ettikleri gibi Kullanıcı faaliyetlerine ilişkin istatistiksel raporlar derlemek için kullanılır. Bu analiz araçlarından elde edilen bilgileri performansı izlemek ve performansımızı geliştirmek için kullanırız. Web Sitesi ve Hizmetler. Kullanıcılarımızın kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini izlemek veya toplamak için üçüncü taraf analiz araçlarını kullanmıyoruz ve istatistiksel raporlardan toplanan hiçbir bilgiyi herhangi bir bireysel Kullanıcıyla ilişkilendirmeyeceğiz.

Sinyalleri İzlemeyin

Bazı tarayıcılar, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren Takip Etme özelliği içerir. İzleme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar doğrultusunda izleme, zaman içinde farklı web sitelerinde dolaşırken bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanmasını ifade eder. Web Sitesi ve Hizmetler, ziyaretçilerini zaman içinde ve üçüncü taraf web sitelerinde takip etmez. Ancak bazı üçüncü taraf web siteleri, size içerik sunarken tarama etkinliklerinizi takip edebilir ve bu da size sunduklarını uyarlamalarına olanak tanır. Tarayıcılara ve mobil cihazlara yönelik Do Not Track protokollerinin açıklaması veya kullanabileceğiniz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: internetcookies.com

Web Sitesi ve Hizmetler, tarafımıza ait olmayan veya bizim kontrolümüz altında olmayan diğer kaynaklara bağlantılar içerir. Bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitesinden ve Hizmetlerden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşa edilmeye karşı kontrollü, güvenli bir ortamda koruyoruz. Kontrolümüz ve gözetimimiz altında olan Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ve ifşa edilmeye karşı koruma sağlamak amacıyla makul idari, teknik ve fiziksel koruma önlemleri alıyoruz. Ancak internet veya kablosuz ağ üzerinden hiçbir veri aktarımı garanti edilemez.

Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternet'te kontrolümüz dışında güvenlik ve gizlilik sınırlamaları bulunduğunu; (ii) sizinle Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiştirilen her türlü bilgi ve verinin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür herhangi bir bilgi ve veri, tüm çabalara rağmen, aktarım sırasında üçüncü bir tarafça görüntülenebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Veri ihlali

Güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici faaliyetler sonucunda Web Sitesinin ve Hizmetlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığını veya Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğini öğrenmemiz durumunda, bu hakkı saklı tutarız. Soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunma ve onlarla işbirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemleri alma hakkı. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin sonucunda Kullanıcının zarar görme riski olduğuna inanırsak veya kanunen bildirim başka şekilde gerekliyse, etkilenen bireyleri bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinde bir bildirim yayınlayacağız, size bir e-posta göndereceğiz, size bir mektup göndereceğiz.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Politikayı veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartlarını kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın alt kısmındaki güncelleme tarihini revize edeceğiz. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, sağladığınız iletişim bilgileri gibi başka yollarla da size bildirimde bulunabiliriz.

Aksi belirtilmediği sürece, bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonu, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Revize edilen Politikanın (veya o tarihte belirtilen başka bir kanunun) yürürlüğe girdiği tarihten sonra Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan, Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden maddi olarak farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek, bunları kullanarak ve bilgilerinizi göndererek bu Politikaya bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur. Bu gizlilik politikası aşağıdakilerin yardımıyla oluşturulmuştur: Web SitesiPolitikaları.

Bizimle iletişime geçmek

Bu Politikayla veya hakkınızda tuttuğumuz bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

https://tament.com/contact/

Şikayetleri ve anlaşmazlıkları çözmeye çalışacağız ve haklarınızı mümkün olan en kısa sürede ve her durumda geçerli veri koruma yasalarının sağladığı zaman çizelgeleri dahilinde kullanma isteğinizi yerine getirmek için her türlü makul çabayı göstereceğiz.

Bu belge en son 22 Ağustos 2023'te güncellendi